Streekstad Centraal

Dinsdag staat de warmtevisie ’Verkenning Aardgasvrije gemeente Langedijk’ op de agenda van het gemeenteforum Mens, Samenleving en Financiën. Bij de visie, die op 24 december is vastgesteld door het college van B&W, hoort een uitgebreid onderzoek naar uitbreiding van het HVC-warmtenet naar Zuid-Scharwoude en Noord-Scharwoude. Het verste punt ligt nu bij Maversloot-West in Broek op Langedijk.

Volgens het Klimaatakkoord uit 2019 moet Nederland over van aardgas naar duurzame alternatieven. Warmtedistributie vanuit de huisvuilverbrandingscentrale in Alkmaar is een optie voor de regio. Verbonden aan het haalbaarheidsonderzoek zijn de HVC, gas- en stroomleverancier Liander en Woonstichting Langedijk en Woonwaard. Ook wordt de mening van inwoners en ondernemers gepeild.

Centraal staat dat de verduurzaming haalbaar en betaalbaar moet zijn voor zowel de gemeente als inwoners en ondernemers. Dit stond reeds vastgesteld in het Ambitiedocument Duurzaam Langedijk 'Oog voor Morgen' uit september 2019. Dat betekent dat ook andere opties moeten worden overwogen, zoals (na-) isolatie, wind- en zonne-energie, en wellicht technieken die nog in ontwikkeling zijn.

Er staat ook nog een bespreking van de warmtevisie gepland van het college met de raadswerkgroep Duurzaamheid. Als de gemeenteraad de warmtevisie uiteindelijk goedkeurt start het onderzoek, dat zeker een jaar zal gaan duren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl