Streekstad Centraal

Met de onthulling van een grafittikunstwerk gaven wethouder Monique Stam en gedeputeerde Cees Loggen donderdag het officiële startsein van de herontwikkeling van het stationsgebied in Heerhugowaard. Het kunstwerk is gemaakt door Dennis Oudhuis. De komende vijf jaar wordt de omgeving omgetoverd tot een modern OV-knooppunt dat beter bereikbaar, aantrekkelijker en veiliger is.

Het kunstwerk geeft een beeld van de toekomst. De naam ‘Heerhugowaard hogerop’ verwijst naar het op een hoger niveau tillen van het stationsgebied. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met meer ruimte voor groen en fiets- en wandelpaden. Doorgaand verkeer op het Stationsplein wordt geweerd, de Gildestraat wordt verder ontwikkeld en de doorstroming van en naar de N242 wordt aangepakt. Ook komt er deels hoge nieuwbouw.

Gemeente Heerhugowaard werkt samen met partijen als de provincie, ProRail en NS. De provincie draagt een bedrag van 5,7 miljoen euro bij. Wethouder Monique Stam: “Voor de ontwikkeling van het gebied is een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke publieke ruimte onontbeerlijk. Ik ben heel blij dat met de bijdrage van de provincie de openbare ruimte kan worden aangepakt en allerhande voorzieningen worden gerealiseerd."

Naar verwachting starten de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging voor de zomer. Stam: "De ontwerpuitwerking van de spooronderdoorgang Zuidtangent die belangrijk is voor bereikbaarheid, is daar een onderdeel van. We hebben daarvoor onze eigen financiële middelen gereserveerd.”

Gedeputeerde Cees Loggen: ”De gemeente Heerhugowaard heeft de plannen voor het stationsgebied voortvarend uitgewerkt in intensieve samenwerking met de provincie, NS, ProRail en bewoners. Dit heeft geleid tot mooie en ambitieuze plannen. Met nieuwe woningen en voorzieningen krijgt het station een bovenregionale functie en past daarmee goed binnen het OV-knooppuntenbeleid van de provincie."

Het kunstwerk wordt binnenkort definitief geplaatst bij de NS-fietsenstalling. Meer informatie op stationsgebiedheerhugowaard.nl. (foto: Twitter @ceesloggen)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl