HALstad Centraal

Heerhugowaard werd eind 2019 op de vingers getikt door de provincie omdat de gemeente tekort schoot wat betreft Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken (VTH-taken). De provincie gaf verbeterpunten en vroeg om een plan van aanpak om ze door te voeren. Dinsdag informeerde het college van B&W de gemeenteraad dat alle documentatie, waaruit moet blijken dat die verbeterpunten succesvol zijn doorgevoerd, klaar ligt voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Op 20 december liet de provincie weten dat gemeente Heerhugowaard de uitvoering van haar VTH-taken 'niet adequaat' deed. De gemeente werd gevraagd om de aangedragen verbeterpunten middels een plan van aanpak aan te pakken. De gemeente stelde deze op en kwam met een beleidsplan en een uitvoeringsprogramma. Inmiddels is er een evaluatieverslag, met een checklist die moet verantwoorden dat aan alle verbeterpunten is voldaan. Of dat werkelijk zo is, is aan de provincie.

Uit de brief aan de raad is op te maken dat het college van B&W er vertrouwen in heeft dat voor 2020 en de komende jaren wel weer het verdict 'adequaat' zal klinken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl