Milo Poland uit Heerhugowaard is de nieuwe lijsttrekker van D66 Dijk en Waard voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. De 22-jarige Poland was als de nummer twee op de lijst de logische opvolger van David Gosselaar, die zaterdag bekend maakte zich terug te trekken als lijsttrekker en kandidaat voor de gemeenteraad. De combinatie van het lijsttrekkerschap met werk en privé bleek te veel voor hem.

Daarmee ligt er op jonge leeftijd al een grote verantwoordelijkheid bij Poland om de boodschap van D66 in de komende campagne voor het voetlicht te brengen. Als tiener was zijn interesse voor de lokale politiek al gewekt en maakte hij deel uit van de jongerengemeenteraad. In 2018 werd hij gekozen als raadslid voor Nederland Duurzaam, die in deze gemeente later samenging met D66 Heerhugowaard. Duurzaamheid neemt daarom een belangrijke plaats in in zijn toekomstvisie voor de gemeente Dijk&Waard.

"Ik denk dat onze generatie anders tegen zaken aankijkt", zo vertelt Poland tegen Heerhugowaard Centraal. "De klimaatverandering en het woonbeleid worden door de jongere generaties als heel urgent gezien." Heerhugowaard heeft qua duurzaamheid een naam hoog te houden. Poland ziet dat het na de fusie lastiger wordt om de eerdere ambitie van Heerhugowaard te realiseren om in 2030 energieneutraal te zijn: "Dat leeft minder in Langedijk en ze zijn er minder ver. Woningen zijn er gemiddeld genomen wat ouder en daardoor bijvoorbeeld minder goed geïsoleerd."

Massaal woningen afkoppelen van het gas ziet hij als hoogst noodzakelijk voor de ambities, maar ook een lastig punt omdat het voor elke woningeigenaar heel veel geld kost. Dwang voor woningeigenaren gaat er wat hem betreft niet komen: "Dat blijft op basis van vrijwilligheid. Het gaat erom eigenaren met subsidies of groene leningen te verleiden om die stap te maken."

Woningbouw is een ander thema dat erg leeft bij zijn leeftijdsgenoten. Hij woont net als velen nog thuis bij zijn ouders en zoekt een woning. Van de regionale opgave om 40.000 woningen te bouwen, heeft Dijk&Waard de vinger opgestoken voor 15.000 daarvan. Dat aantal onderschrijft hij. De ruimte daarvoor zal deels in Heerhugowaard worden gevonden en deels in de voormalige gemeente Langedijk. Poland geeft de voorkeur aan het groene gebied rond de kernen om daarvoor de ruimte te vinden. "Hoogbouw moet beperkt blijven tot een aantal locaties in Heerhugowaard waar dat past. Wat mij betreft komen er geen flats in Langedijk. Dat past niet bij het karakter van de kernen. Dat betekent dat je de ruimte voor woningbouw moet zoeken in de groene gebieden rond de kernen."

De democratische vernieuwing waar D66 van oudsher voor staat, is volgens hem vooral nodig in de dorpskernen van de nieuwe gemeente. Daar wil hij de inwoners vroeger betrekken bij de politieke besluiten. Voor nieuwe experimenten, bijvoorbeeld een budget verstrekken aan dorpsraden die over de besteding daarvan beslissen, staat hij open. Het baart hem zorgen dat steeds minder mensen lid zijn van politieke partijen en daar hun stem laten horen. "Het lijkt alsof er geen vertrouwen is om via die weg invloed uit te oefenen, en weinig behoefte om te participeren aan de besluitvorming. We moeten dan als politiek andere manieren zien te vinden om de inwoners een stem te geven voordat er politieke besluiten worden genomen."

Poland ziet een 'inclusieve gemeente' voor zich voor jong en oud. "Met de ervaring van de afgelopen vier jaar op zak ga ik de aankomende raadsperiode strijden voor de waarden en idealen waar D66 Dijk en Waard voor staat."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl