00:00
55
00:00

De restanten van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen worden de komende weken met de grond gelijk gemaakt. Deze week is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van de boomstronken, takken en een deel van de strooilaag die vorig jaar na de bomenkap achterbleven. De wortels en een deel van de deklaag blijven achter om te voorkomen dat er stuifduinen ontstaan.

De komende weken is er hinder voor bezoekers van het duingebied; de Dr. van Steijnweg en enkele wandelpaden worden afgesloten. Een ruiterpad dat dwars door het gebied loopt, is al afgesloten en er is een omleiding. De werkzaamheden duren tot aan de kerstvakantie.

Toch doet Staatsbosbeheer minder dan oorspronkelijk het idee was. "Zo min mogelijk omdat de natuur zich al aan het herstellen is", legt boswachter Boukelien Bos uit tegen mediapartner NH Nieuws. "Nadat de bomen waren gekapt, zagen we een heel mooi duinreliëf en dat willen we graag behouden". Alleen waar de strooisellaag dik is, wordt deze verdund, en de boomwortels blijven in de grond. Dit om te voorkomen dat er grote verstuiving ontstaat zoals op andere plekken onbedoeld gebeurde. "Het was nooit de bedoeling geweest om een grootschalige verstuiving op gang te brengen."

Het gebied moet langzaam veranderen in een duingrasland. Projectleider Bos: "Wat we hier willen zijn kleine stuifplekjes afgewisseld met gras, wat struiken en stukjes heide. Een mozaïek waar heel veel dieren en planten zich thuis voelen."

Sinds 2016 probeerden verschillende stichtingen en actiegroepen de kap van bomen in het uitgestrekte duingebied van Schoorl te voorkomen. De Duinstichting sloot uiteindelijk een compromis met de provincie. Stichting Duinbes sloot zich hierbij aan, na een verloren kort geding. Een vinger aan de pols houden de actievoerders echter wel, voor het geval er in de toekomst nog meer boskap wordt gepland.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl