Heerhugowaarders die er langs zijn gekomen, hebben al kunnen zien dat de verkeersinstallatie op de kruising van de Middenweg met de Beukenlaan en de Vondellaan is aangepast. Dit is een van de kruisingen waarvan voetgangers vonden dat er te weinig tijd is om over te steken. De gemeente heeft de verkeerslichten voor voetgangers laten verplaatsen naar de startzijde, zodat de situatie voor hen gelijk is aan die van de andere weggebruikers.

Naar aanleiding van de klachten besloot de gemeente om de proef direct op te starten. Volgens de gemeente zijn de lichten zo ingesteld dat iedereen bij groen licht op eigen tempo de overzijde bereikt. Vlotte voetgangers kunnen bij knipperend groen ook nog over. De gebruikersvriendelijkheid wordt binnenkort geëvalueerd. Na twee jaar proeftijd worden de effecten op de verkeersveiligheid geëvalueerd.

Het lijkt vooral een kwestie van 'wat niet weet wat niet deert'. Ook bij de kruising Westtangent-Zuidtangent klaagden tragere voetgangers over stress, als het groene licht begon te knipperen en ze moesten nog een eindje. Het college van B&W had getest met senioren: "Steeds bleek dat er voldoende oversteektijd was, ook bij rollatorgebruikers". Zet het verkeerslicht buiten zicht, geen stress meer over knipperend groen.

De vervangen installatie was ruim 30 jaar oud en de regelkast 15 jaar oud. Dit zijn leeftijden waarop ze doorgaans vervangen moeten worden. Tot en met woensdag zijn er verkeersregelaars op de kruising om de nieuwe situatie in goede banen te leiden. Zij kunnen ook eventuele vragen beantwoorden over de proef.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl