HALstad Centraal
 
 
De stichting Intergemeentelijk Openbaar Onderwijs (ISOB) heeft samen met de oudergroep “Vrienden van de Vinckhuysenschool” een plan gemaakt om ...
De tijd van een zachte aanpak van overlast in de Mare is voorbij. De eerdere succesvolle aanpak van overlast in de Overdie dient als voorbeeld voor ...
De realisatie van de nieuwe hellingbaan bij de ingang van winkelcentrum de Mare, ter hoogte van de Van Haren, gaat na de zomer van start. Hierbij w ...
De Alkmaarse wijk De Mare is binnen de gemeente overlastwijk nummer één. De gemeente gaat de overlast intensiever aanpakken door jongeren perspec ...
Gemeente Alkmaar komt met een plan van aanpak om radicalisering tegen te gaan. Kern van de aanpak is dat signalen en aanwijzingen over personen die ...
Gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken samen aan een nieuwe nota bodembeheer. Men is het alleen niet eens ove ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl