HALstad Centraal
 
 
De Alkmaarse wijk De Mare is binnen de gemeente overlastwijk nummer één. De gemeente gaat de overlast intensiever aanpakken door jongeren perspec ...
Gemeente Alkmaar komt met een plan van aanpak om radicalisering tegen te gaan. Kern van de aanpak is dat signalen en aanwijzingen over personen die ...
Gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken samen aan een nieuwe nota bodembeheer. Men is het alleen niet eens ove ...
Met de komst van de regionalisering en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen raakt brandweer Alkmaar in de knel, aldus OPA-fractievoorzitter Jan ...
Radicalisering kan in elke gemeenschap plaatsvinden en dus ook in Alkmaar. Het college heeft daarom een aanpak vastgesteld waarin de gemeente voora ...
Een groep actieve Alkmaarders heeft het eerste Alkmaarse Nachtgenootschap gevormd. Nog dit jaar krijgt het genootschap een officiële status in de ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl